N-Joy4Kidz

PGB & ZIN

De zorg die N-Joy4kidz levert kan op diverse manieren worden ingekocht. Namelijk:

  • Middels het Persoons Gebonden Budget (PGB);
  • Middels de Wet Langdurige Zorg (PGB-WLZ);
  • Middels de beschikking van de gemeente (ZIN).

N-Joy4kidz heeft in Zuid- én Midden-Limburg contracten met de gemeenten, zelfstandig of met penvoerder Mondriaan.

U kunt de volgende arrangementen/zorg onderdelen bij ons inkopen:

  • Ambulante groepsjeugdhulp/dagactiviteit;
  • Ambulante individuele begeleiding;
  • Kortdurend verblijf/logeeropvang.

Wilt u meer informatie over de inkoop van zorg? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.