N-Joy4Kidz

Voor wie is N-Joy?

N-Joy4kidz biedt diverse soorten opvang en begeleiding aan voor jongeren en (jong) volwassenen met een licht tot matige verstandelijke en/of psychische beperking. Onze diensten bieden wij aan voor kinderen en ouders uit Limburg.

Doelgroep
Door de diverse achtergronden en specialisaties van onze medewerkers, begeleiden wij een brede doelgroep. Bij deze doelgroep behoren kinderen met bijvoorbeeld:

  • Stoornissen in het autisme spectrum (PDD-NOS, Asperger, Klassiek Autisme);
  • AD(H)D;
  • Gedragsproblematiek (ODD, regulatiestoornis, angststoornis);
  • Verstandelijke beperking;
  • Hechtingsproblematiek;
  • MCDD;
  • NAH (Niet Aangeboren Hersenaandoening);
  • Gilles de la Tourette;
  • Spraak en taalproblematiek.