N-Joy4Kidz

Onze doelen

Binnen N-Joy4kidz gelden er algemene doelstellingen. Denk hierbij aan:

  • Bieden van respijtzorg;
  • Nieuwe vaardigheden ontwikkelen in een veilige gestructureerde omgeving;
  • Het bieden van professionele begeleiding en toezicht;
  • Stimuleren van zowel de sociale-, fysieke als ook de financiële zelfredzaamheid;
  • Het leren omgaan met conflicten (oorzaak/gevolg);
  • Dagelijkse taken begrijpen en deze kunnen uitvoeren;
  • Middels een positieve benadering maximaal leerrendement behalen.

Naast deze algemene doelstellingen worden er tijdens een intakegesprek individuele doelen per kind opgesteld gekoppeld aan de hulpvraag. Dit gebeurt in overleg met ouders/verzorgers.