N-Joy4Kidz

Nieuws

Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg

Kortere wachtlijsten. Minder uithuisplaatsingen. Minder kinderen en jongeren die hoog specialistische jeugdhulp nodig hebben. Meer oplossingen in de eerste lijn. Snelle toeleiding tot de juiste zorg op de juiste plek. En op termijn minder zorgkosten.

Dat is wat wij samen met 24 andere Zuid-Limburgse organisaties in de jeugdhulp willen bereiken door nog nauwer samen te gaan werken. Om dit streven kracht bij te zetten, tekenden wij op 10 mei een intentieverklaring. Wij doen mee aan dit initiatief omdat: “Mooi om de gezichten achter de organisaties eens te zien, dat maakt de lijnen ook veel korter.” Een perspectief voor elk kind. Dát is waar wij ons samen hard voor maken