N-Joy4Kidz

Speltherapie

Als ouders of verzorger wil je graag dat je kind écht kind kan zijn. Soms lukt dit even niet en merk je dat je kind vastloopt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan zich bij kinderen op verschillende manieren uiten zoals het krijgen van lichamelijke klachten en/of zich anders voelen of gedragen dan normaal. Deze klachten kunnen spontaan ontstaan of als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis. Speltherapie is er speciaal voor de behandeling van kinderen die zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door wat voor reden dan ook. In de therapie wordt er vooral gespeeld aangezien spelen de taal is van kinderen. Door middel van spel kan je kind zijn of haar gevoelens uiten en laten zien wat er in haar of haar omgaat.

Naast de speltherapie voor het kind werken we systeemgericht omdat we het belangrijk vinden om het systeem mee te nemen in de groei en ontwikkeling van het kind. Het doel is dat het kind door middel van speltherapie de mogelijkheden krijgt om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind op emotioneel en cognitief gebied nieuwe inzichten kan verwerven en het systeem weer grip krijgt op de situatie.

We bieden speltherapie aan kinderen tussen 0-18 jaar passend bij hun hulpvraag.