N-Joy4Kidz

Naschoolse begeleiding

Om in behoefte te voorzien heeft N-Joy4kidz sinds kort een naschoolse begeleidingsgroep: “de Avengerz”.

Deze vindt plaats op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Kidz die deelnemen aan deze begeleidingsgroep worden vanuit school door ons, indien mogelijk, persoonlijk opgehaald, hierbij lettende op de schooltijden en locatie van de school. Vervolgens verzamelt iedereen zich op onze locatie. Hier zullen kleine, gestructureerde en laagdrempelige activiteiten worden aangeboden. Deze activiteiten zijn te vergelijken met de overige activiteiten binnen N-Joy4kidz. Er zal gewerkt worden aan leerdoelen door middel van sport, spel en plezier.

Binnen de Avengerz gaat het niet om een reguliere naschoolse opvang, maar hanteren wij vaste tijden en werken wij met indicaties. Dit betekent dat er geen rekening gehouden kan worden met studiedagen en/of vakantiedagen vanuit school. De kidz die naar de Avengerz komen, hebben extra behoefte aan zorg en begeleidingsvragen en kunnen (nog) niet meedraaien met een reguliere naschoolse opvang. Uiteraard streven wij ernaar dit wel haalbaar te maken.

Indien u behoefte heeft aan meer info of een intakegesprek voor de naschoolse begeleiding binnen N-Joy4kidz, kan er altijd contact worden opgenomen met Michiel Tummers.

E-mail: contact@n-joy4kidz.nl